Ochrona konsumenta

Strona główna 9 Ochrona konsumenta

Prawo konsumenckie – podstawowe informacje

Prawo konsumenckie to narzędzie, dzięki któremu możliwe jest zapewnienie uczciwych i przejrzystych relacji pomiędzy przedsiębiorcami oraz konsumentami. Kancelaria Radcy Prawnego Ewelina Marczyk koncentruje się na świadczeniu usług doradczych zarówno dla konsumentów, jak i przedsiębiorców. Celem działania Kancelarii jest zapewnienie, aby relacje pomiędzy tymi podmiotami były zgodne z obowiązującymi przepisami i każda ze stron w pełni korzystała z przysługujących jej praw.

Unijne i krajowe przepisy ochrony konsumenta

Prawa konsumentów są chronione w Polsce przez szereg aktów prawnych, które wprowadzają dla konsumenta różnorodne uprawnienia. Wspomnieć należy, że oprócz źródeł prawa krajowego istnieje szereg rozwiązań prawnych, które wynikają z implementacji przepisów unijnych. Prawo unijne wprowadza pewne jednolite ramy prawne ochrony praw konsumentów, obowiązujące we wszystkich krajach członkowskich.

Usługi Kancelarii Radcy Prawnego Ewelina Marczyk obejmują doradztwo w zakresie interpretacji i stosowania tych przepisów, celem zapewnienia jak najlepszej ochrony konsumenta.

Doradztwo i reprezentacja w sprawach konsumenckich – usługi Kancelarii

Kancelaria oferuje profesjonalne doradztwo i wsparcie w zakresie ochrony praw konsumentów. Dzięki mojemu doświadczeniu jestem w stanie efektywnie doradzać i reprezentować interesy Klientów w różnorodnych sprawach konsumenckich. Zapewniam indywidualne podejście do każdej sprawy, dążąc do zapewnienia optymalnych rozwiązań prawnych.

Ochrona praw konsumenta

Przepisy prawa gwarantują konsumentom występującym w obrocie prawnym szczególną ochronę. Każdy konsument ma określone prawa, z których powinien korzystać. Moja Kancelaria świadczy usługi polegające na indywidualnym doradztwie w zakresie praw konsumentów. Pomagam w szczególności w interpretacji umów zawieranych z konsumentami oraz w postępowaniu gwarancyjnym i reklamacyjnym, w szczególności w przypadku niezgodności zakupionego towaru z zawartą umową. Moim celem jest zapewnienie, aby prawa konsumentów były należycie respektowane.

Reprezentacja w postępowaniach z udziałem konsumenta

Moja Kancelaria oferuje pełne wsparcie w zakresie reprezentacji konsumenta w postępowaniach toczących się z jego udziałem przed sądami powszechnymi, a także innymi organami. Doradzam konsumentom i reprezentuję ich interesy, zarówno na etapie postępowania polubownego, jak i sądowego. Celem mojej pracy jest to, aby każdy był profesjonalnie reprezentowany i miał zapewnioną najlepszą możliwą ochronę prawną.

Dostosowanie biznesu do prawa konsumenckiego – usługi Kancelarii

Kancelarii Radcy Prawnego Ewelina Marczyk świadczy usługi pomocy prawnej także dla przedsiębiorców, celem zabezpieczenia ich interesów w relacjach z konsumentem. Pomagam w dostosowywaniu dokumentacji przedsiębiorstwa i innych aktów wewnętrznych do przepisów konsumenckich, w tym w zakresie budowania efektywnych oraz zgodnych z prawem procedur zwrotów i reklamacji.

Ochrona konsumenta Wrocław

Uzyskaj wsparcie Radcy

Umów się łatwo na pierwszą konsultację poprzez telefon (+48) 600 806 199 lub zarezerwuj termin porady online.

Powiązane artykuły:

Wysłuchanie małoletniego w sprawie rozwodowej

Wysłuchanie małoletniego jest czynnością, której celem jest ustalenie stanowiska dziecka w sprawie sądowej, która go dotyczy. Instytucja wysłuchania ma przede wszystkim służyć ochronie małoletniego w toczącym się postępowaniu sądowym. Obowiązek wysłuchania dziecka...

Odwołanie darowizny – jak i kiedy można cofnąć darowiznę?

Darowizna to czynność, na skutek której darczyńca dokonuje przysporzenia majątkowego na rzecz obdarowanego, kosztem swojego majątku. Zazwyczaj darczyńcą kierują pobudki altruistyczne - poprzez obdarowanie innej osoby darczyńca okazuje w ten sposób dowód swojej...

Często zadawane pytania przez konsumenta (FAQ)

Jakie są prawa konsumenta w internecie?

Prawa konsumenta w internecie obejmują między innymi prawo do jasnej i pełnej informacji o produkcie, prawo do odstąpienia od umowy zakupu w ciągu 14 dni bez podania przyczyny, a także pełną ochronę w zakresie płatności i bezpieczeństwa danych. Moja Kancelaria w ramach ochrony konsumenta pomaga zarówno konsumentom w egzekwowaniu tych praw, jak i przedsiębiorcom w dostosowaniu ich działalności do tych standardów.

Co robić w przypadku nieuczciwych praktyk handlowych?

W przypadku napotkania nieuczciwych praktyk handlowych, takich jak wprowadzające w błąd reklamy czy ukryte opłaty, konsument ma prawo zgłosić sprawę do odpowiednich organów np. Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Co zrobić, gdy towar konsumpcyjny jest wadliwy?

Jeśli towar konsumpcyjny jest wadliwy, konsument ma prawo do reklamacji na podstawie gwarancji lub rękojmi. W zależności od wyboru danego reżimu prawnego, konsument ma różne uprawnienia, który może realizować w różnych terminach. Kancelaria oferuje profesjonalną pomoc prawną w prawidłowym przeprowadzeniu procesu reklamacyjnego czy gwarancyjnego.

Dlaczego warto wybrać moją Kancelarię we Wrocławiu?

Wybierając Kancelarię Radcy Prawnego Ewelina Marczyk z Wrocławia, zyskujesz partnera który łączy aktualną wiedzę prawną z elastycznością w podejściu do potrzeb klienta. Wysoka jakość świadczonych przez kancelarię usług gwarantuje, że Twoje sprawy są w dobrych rękach.

Skontaktuj się

Kompleksowa obsługa: ochrona konsumenta we Wrocławiu

Ewelina Marczyk Radca Prawny Wrocław
Ewelina Marczyk
radca prawny

Umów się na konsultację online

Dzięki konsultacjom prawnym online pomagam Klientom nie tylko we Wrocławiu, a w całej Polsce.