Windykacja należności Wrocław

Strona główna 9 Windykacja należności Wrocław

Skuteczna windykacja Wrocław – moje podejście i metody

W mojej Kancelarii skuteczna windykacja opiera się na przygotowaniu strategii dopasowanej do indywidualnych potrzeb Klienta oraz specyfiki każdej sprawy i każdego długu. W swojej pracy koncentruje się na:

Postępowaniu polubownym:

 • sporządzam profesjonalne pisma kierowane do dłużnika, których celem jest: poinformowanie dłużnika o wysokości długu, wezwanie dłużnika do zapłaty długu oraz poinformowanie dłużnika o konsekwencjach finansowych i prawnych zlekceważenia wezwania i braku spłaty długu w wyznaczonym terminie;
 • sporządzam wszelkiego rodzaju inne pisma przedprocesowe, których celem jest lokalizacja majątku dłużnika oraz ustalenie możliwości finansowych dłużnika;
 • przygotowuje w imieniu Klienta komplet dokumentów, które mają stanowić podstawę do wystąpienia z roszczeniem na drodze postępowania sądowego.

Postępowaniu sądowym:

 • kompleksowo prowadzę dla Klienta postępowanie sądowe, którego celem jest uzyskanie korzystnego rozstrzygnięcia w postaci tytułu egzekucyjnego. Przy sądowym dochodzeniu należności korzystam także z e-sądu, a więc reprezentuję Klienta i prowadzę sprawę w elektronicznym postępowaniu upominawczym.

Postępowaniu egzekucyjnym:

 • występuje o nadanie klauzuli wykonalności na tytuły egzekucyjne, aby móc dochodzić roszczenia na drodze postępowania egzekucyjnego;
 • w postępowaniu egzekucyjnym reprezentuję Klienta przed komornikiem, chroniąc jego interesy i uczestnicząc w czynnościach komorniczych mających na celu egzekucję długu np. licytacją nieruchomości.

Proces windykacyjny krok po kroku

Windykacja należności Wrocław - infografika procesu działań
 1. Analiza sprawy
  Rozpoczynam od szczegółowej analizy sprawy. Weryfikuje dokumenty posiadane przez Klienta, celem ustalenia okoliczności zadłużenia i wysokości długu. Przygotowuje także strategię działania, aby skutecznie odzyskać należność Klienta.
 2. Kontakt z dłużnikiem
  Kontakt z dłużnikiem ma na celu polubowne załatwienie sprawy. Przygotowuję pisma, w których informuję o wysokości długu oraz konsekwencjach finansowych i prawnych zlekceważenia wezwania i braku spłaty długu w wyznaczonym terminie.
 3. Przygotowanie dokumentacji
  Jeżeli czynności podjęte na etapie przedsądowym nie przynoszą efektu, przygotowuję Klienta na drogę postępowania sądowego. Kompletuje dokumentację mającą na celu dochodzenie należności, aby szybko i sprawnie przejeść przez drogę postępowania sądowego.
 4. Postępowanie sądowe
  Inicjuję postępowanie sądowe w celu uzyskania tytułu wykonawczego. Reprezentuję Klienta podczas rozpraw i przygotowuję pisma procesowe w toku postępowania.
 5. Egzekucja należności
  Po uzyskaniu tytułu wykonawczego przystępuję do działań egzekucyjnych, mających na celu odzyskanie należności poprzez czynności komornika sądowego.

Windykacja z kancelarią – Jak działam?

Moja kancelaria podejmuje kompleksowe działania windykacyjne, począwszy od podjęcia działań mających na celu polubowne zakończenie sporu, przez prowadzenie postępowania sądowego i końcowe podjęcie działań egzekucyjnych przed komornikiem. Należycie dbam o każdy etap prowadzonego postępowania, maksymalizując szanse na odzyskanie należności przy jednoczesnym zachowaniu profesjonalizmu i zasad etyki zawodowej.

Uzyskaj wsparcie Radcy

Umów się łatwo na pierwszą konsultację poprzez telefon (+48) 600 806 199 lub zarezerwuj termin porady online.

Powiązane artykuły:

Wysłuchanie małoletniego w sprawie rozwodowej

Wysłuchanie małoletniego jest czynnością, której celem jest ustalenie stanowiska dziecka w sprawie sądowej, która go dotyczy. Instytucja wysłuchania ma przede wszystkim służyć ochronie małoletniego w toczącym się postępowaniu sądowym. Obowiązek wysłuchania dziecka...

Odwołanie darowizny – jak i kiedy można cofnąć darowiznę?

Darowizna to czynność, na skutek której darczyńca dokonuje przysporzenia majątkowego na rzecz obdarowanego, kosztem swojego majątku. Zazwyczaj darczyńcą kierują pobudki altruistyczne - poprzez obdarowanie innej osoby darczyńca okazuje w ten sposób dowód swojej...

Co to jest windykacja? Podstawowe informacje

Windykacja to proces mający na celu odzyskanie długów od osób bądź firm, które nie wywiązały się ze swoich zobowiązań finansowych. Obejmuje ona różne działania, począwszy od negocjacji i innych prób polubownego załatwienia sporu, aż po postępowanie sądowe, w tym postępowanie egzekucyjne. Windykacja podzielona jest na kilka etapów, które obejmują: windykację na etapie przedsądowym, właściwe postępowanie sądowe i w ostateczności także egzekucję komorniczą. Proces windykacji jest także uregulowany prawnie, tak aby zapewnić ochronę interesów i praw zarówno wierzycieli, jak i dłużników.

Przedsądowa windykacja należności – Pierwszy krok do odzyskania długu

Przedsądowa windykacja to pierwszy etap procesu odzyskiwania długów, który skupia się na polubownym rozwiązaniu problemu, bez angażowania sądu. Rozpoczyna się od identyfikacji dłużnika i oceny jego sytuacji finansowej, po czym następuje kontakt i negocjacje, mające na celu ustalenie warunków spłaty długu. Na tym etapie stosuje się różne narzędzia, takie jak np. wezwania do zapłaty czy przypomnienia o zaległościach. Kluczowym elementem jest tu skuteczna komunikacja i próba znalezienia rozwiązania satysfakcjonującego obie strony, zanim sprawa trafi na drogę sądową.

Postępowania sądowe i egzekucyjne – gdy negocjacje nie przynoszą efektów

Gdy polubowne metody rozwiązania sporu nie przynoszą rezultatu, kolejnym krokiem jest wystąpienie na drogę postępowania sądowego. Proces sądowy rozpoczyna się od wniesienia pozwu przeciwko dłużnikowi, celem uzyskania tytułu egzekucyjnego, który po nadaniu klauzuli wykonalności stanowi podstawę do rozpoczęcia egzekucji komorniczej. Rozpoczęcie etapu sądowego wymaga precyzyjnego przygotowania dokumentacji, aby zasadność dochodzonego roszczenia nie budziła jakichkolwiek wątpliwości.

Reprezentacja przed sądem - Twoje prawa i obowiązki

W ramach reprezentacji przed sądem, klienci Kancelarii Radcy Prawnego Ewelina Marczyk mogą liczyć na kompleksowe prowadzenie sprawy i pełne wsparcie w zakresie przysługujących praw i obowiązków. Klient Kancelarii ma dostęp do pełnej informacji o stanie sprawy, jest informowany o każdej czynności podjętej w sprawie. Klient ma także możliwość aktywnego udziału w postępowaniu sądowym np. podczas przesłuchania świadków. Do obowiązków Klienta należy terminowe przekazywanie wszelkiej dokumentacji oraz informacji o istotnych dla sprawy okolicznościach. 

Moja kancelaria zapewnia profesjonalną pomoc na każdym etapie postępowania, od przygotowania dokumentacji, po reprezentację w sądzie i w postępowaniu egzekucyjnym, gwarantując że prawa i obowiązki moich Klientów są zawsze respektowane i chronione.

Egzekucja komornicza - Jak przebiega i co można zrobić?

Egzekucja komornicza jest ostatecznym etapem windykacji, uruchamianym po uzyskaniu prawomocnego tytułu wykonawczego. Procedura ta polega na przymusowym ściąganiu długów, poprzez np. zajęcie wynagrodzenia, rachunków bankowych czy majątku ruchomego i nieruchomości dłużnika. W tym procesie ważne jest, by wierzyciel znał swoje prawa i aktywnie z nich korzystał, celem szybkiego i skutecznego zakończenia postępowania.

FAQ - Najczęściej zadawane pytania o windykację

Czym dokładnie jest windykacja należności i jakie są jej rodzaje?

Windykacja należności to proces mający na celu odzyskanie długów. Może się składać z kilku etapów, zazwyczaj obejmuje: windykację przedsądową (polubowną), postępowanie sądowe (uzyskanie tytułu wykonawczego) oraz postępowanie egzekucyjne (przymusowa egzekucja długu).

Jakie są prawa i obowiązki dłużnika w procesie windykacji należności?

Dłużnik ma prawo do informacji o stanie zadłużenia, a także do podjęcia obrony swoich interesów w trakcie postępowania sądowego. Obowiązkami dłużnikami jest natomiast terminowa spłata zadłużenia i współpraca z wierzycielem w procesie windykacyjnym.

Ile czasu zajmuje typowy proces windykacyjny i jakie są jego etapy?

Czas trwania windykacji zależy od indywidualnego przypadku. Obejmuje zazwyczaj następujące etapy: windykację przedsądową (polubowną), postępowanie sądowe (uzyskanie tytułu wykonawczego) i postępowanie egzekucyjne (przymusowa egzekucja długu).

Czy windykacja może obejmować zabezpieczenie majątku dłużnika?

Tak, windykacja może zawierać zabezpieczenie majątku dłużnika. W szczególności w trakcie postępowania sądowego i egzekucyjnego można korzystać z narzędzi prawnych, mających na celu ochronę interesów wierzyciela i zabezpieczenie majątku dłużnika.

Jakie są koszty związane z procesem windykacji i kto je ponosi?

Koszty windykacji zazwyczaj obejmują: koszty i opłaty sądowe, koszty i opłaty egzekucyjne oraz honorarium dla kancelarii prawnej, która prowadzi sprawę. Na wstępnym etapie postępowania koszty i opłaty sądowe są ponoszone przez wierzyciela, jednak finalny ciężar ich zapłaty spoczywa na dłużniku. Na końcowym etapie postępowania koszty te są egzekwowane przez komornika, jeżeli dłużnik wcześniej ich dobrowolnie nie uiści.

Dlaczego warto wybrać moją kancelarię z Wrocławia?

Wybór Kancelarii Radcy Prawnego Ewelina Marczyk we Wrocławiu to decyzja o skorzystaniu z profesjonalnej pomocy prawnej i wiedzy eksperckiej. Renoma mojej Kancelarii opiera się na pełnym zaangażowaniu w sprawę Klienta, transparentności podjętych działań i rzetelności w wykonywanych obowiązkach.

Indywidualne podejście i skuteczność działań

Każdy Klient Kancelarii Radcy Prawnego Ewelina Marczyk może liczyć na indywidualne podejście do sprawy. Dopasowuję strategię procesową do konkretnych potrzeb Klienta  i okoliczności sprawy, co pozwala na osiągnięcie optymalnych wyników w zakresie windykacji należności.

Skontaktuj się ze mną

Profesjonalna pomoc prawna w windykacji należności we Wrocławiu

Ewelina Marczyk Radca Prawny Wrocław
Ewelina Marczyk radca prawny

Umów się na konsultację online

Dzięki konsultacjom prawnym online pomagam Klientom w całej Polsce.