polityka prywatności

Porada prawna online jest już dostępna w tej Kancelarii!
Chcesz pełnego wsparcia, szerokiego wachlarza możliwości
i komfortu załatwienia wszystkiego bez wychodzenia z domu?

 1. Administratorem serwisu internetowego www.ewelinamarczyk.pl (dalej: Serwis) jest Kancelaria Radcy Prawnego Ewelina Marczyk z siedzibą we Wrocławiu, email:  kontakt@ewelinamarczyk.pl, tel. 600-806-199.
 2. Użytkownikiem serwisu jest osoba fizyczna korzystająca z Serwisu lub usług elektronicznych dostępnych za pośrednictwem Serwisu.
 3. Poprzez urządzenie rozumie się urządzenie elektroniczne wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem którego użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 4. Administrator gromadzi za pośrednictwem Serwisu następujące dane osobowe dotyczące Użytkownika:imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, treść wiadomości.
 5. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne.
 6. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (art. 6 ust. 1 lit. a, b, f).
 7. Dane osobowe mogą zostać przekazywane podmiotom za pomocą którym Kancelaria realizuje swoje cele, w tym podmiotom utrzymującym infrastrukturę IT.
 8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza obszar Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego).
 9. Dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 10. Administrator przechowuje dane osobowe przez taki okres, jaki jest konieczny do osiągnięcia celów ich przetwarzania, a po tym czasie przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń lub okres wymagany przepisami prawa np. podatkowymi.
 11. Użytkownikowi przysługuje na każdym etapie przetwarzania jego danych prawo dostępu do treści swoich danych i żądania ich sprostowania, a w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa także prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania usunięcia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. Użytkownikowi przysługuje także na każdym etapie przetwarzania jego danych prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Oświadczenie o cofnięciu zgody może być wysłane emailem na adres: kontakt@ewelinamarczyk.pl.
 13. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności. Wprowadzone zmiany bedą publikowane na tej stronie i wchodzą w życie z dniem ich publikacji. W przypadku, gdy nastąpi zmiana niniejszej Polityki Prywatności, a Użytkownik nadal będzie korzystał z Serwisu, to poczytuje się to za wyrażenie zgody na aktualne warunki Polityki Prywatności.
 14. Administrator podejmuje odpowiednie środki mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych Użytkownika. Pozyskane przez Administratora dane osobowe przechowywane są w systemach komputerowych, do których dostęp jest ściśle ograniczony.                                                              

polityka plików cookies

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to pliki zawierające identyfikator (ciąg liter i cyfr), który jest wysyłany przez serwer internetowy do przeglądarki internetowej i przechowywany przez przeglądarkę. Pliki cookie mogą być „trwałymi” lub „sesyjnymi” plikami cookies: trwałe pliki cookies będą przechowywane przez przeglądarkę internetową i pozostaną ważne do ustalonej daty wygaśnięcia, chyba że użytkownik usunie je przed datą wygaśnięcia; sesyjny plik cookies wygasa z końcem sesji użytkownika, gdy przeglądarka internetowa jest zamykana. Pliki cookies zazwyczaj nie zawierają żadnych informacji identyfikujących Użytkownika, ale dane które są przechowywane, mogą być powiązane z informacjami przechowywanymi w plikach cookies. 
 2. Niniejsza strona może korzystać z plików cookies.
 3. Dane uzyskane za pomocą plików cookies mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania serwisu, aby usprawnić, polepszyć i przyspieszyć świadczenie usług w ramach Serwisu oraz w celach statystycznych.
 4. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu Użytkownika. Użytkownik  może w dowolnym momencie, zgodnie z instrukcją producenta używanej przeglądarki internetowej, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies. 
 5. Użytkownik może także w dowolnym momencie usunąć  wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookies korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z usług Serwisu.
 6. Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookies na urządzeniu użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie Serwisu.
 7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Serwisu w przypadku ograniczenia przez Użytkownika możliwości zapisywania i odczytywania plików Cookie.

porada prawna online

Chcesz skorzystać z usług Radcy Prawnego, nie wychodząc z domu? Jak to zrobić?

 1. Za pośrednictwem formularza prześlij wiadomość z opisem problemu prawnego.
 2. W odpowiedzi odbierz maila zwrotnego potwierdzającego przyjęcie zapytania wraz z wyceną usługi i propozycją terminu jej realizacji (ewentualnie w razie potrzeby z dodatkowymi pytaniami dotyczącymi przedstawionego stanu).
 3. Zaakceptuj przesłane warunki porady online, dokonaj wpłaty ustalonego honorarium i uzyskaj odpowiedź na przedstawione zapytanie.