Sprawy rodzinne Wrocław

Strona główna 9 Sprawy rodzinne Wrocław 

Prawo rodzinne to dziedzina prawa, która reguluje relacje między członkami rodziny, ich prawa i obowiązki. Sprawy rodzinne obejmują przede wszystkim kwestie związane z zawarciem małżeństwa, uregulowaniem opieki nad małoletnimi dziećmi, uzyskaniem świadczeń alimentacyjnych oraz kwestie związane z rozwodem i separacją małżonków.
Współczesne społeczeństwo zmienia się bardzo dynamicznie, co także wpływa na życie rodzinne i może prowadzić do konfliktów oraz trudnych sytuacji. Wiele osób w życiu zetknie się z problemami związanymi z prawem rodzinnym, dlatego też warto mieć podstawową wiedzę na ten temat. W takich momentach pomoc radcy prawnego w sprawach rodzinnych może okazać się niezbędna.

Jakie sprawy obejmuje prawo rodzinne i opiekuńcze?

Zakres usług prawnych w tematach: zawarcie małżeństwa, uzyskanie rozwodu czy separacji, uzyskanie alimentów, uregulowanie opieki nad dziećmi, ustanowienie kurateli, podział majątku zgromadzonego przez małżonków.

Prawo rodzinne i sprawy opiekuńcze stanowią bardzo ważny obszar prawa, który dotyczy relacji między ludźmi w sferze rodziny.

W Polsce prawo rodzinne reguluje kwestie:

  • zawarcia małżeństwa,
  • uzyskania rozwodu czy separacji,
  • uzyskania alimentów,
  • uregulowania opieki nad dziećmi,
  • ustanowienia kurateli,
  • podziału majątku zgromadzonego przez małżonków.

Warto podkreślić, że prawo rodzinne i opiekuńcze to dziedzina, która stale się rozwija i zmienia w zależności od potrzeb społecznych. Dlatego też, jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości lub problemy związane z kwestiami prawnymi dotyczącymi rodziny lub spraw opiekuńczych, warto skorzystać z pomocy specjalisty w tej dziedzinie, jakim jest radca prawny specjalizujący się w prawie rodzinno-opiekuńczym.

Pomoc radcy prawnego w sprawach rodzinnych

Radca prawny jest specjalistą, który posiada wiedzę i doświadczenie w różnych dziedzinach prawa, w tym również w zakresie prawa rodzinnego. W przypadku osób, które poszukują pomocy w sprawach rodzinnych, radca prawny może pomóc na wiele sposobów.

Porada radcy prawnego

Po pierwsze, radca prawny może udzielić profesjonalnej porady z zakresu prawa rodzinnego. Radca prawny wyjaśni klientowi sytuację prawo-rodzinną w jakiej się znalazł oraz wskaże prawa i obowiązki związane z danym stanem faktycznym.

Reprezentacja przed sądem

Po drugie, radca prawny może reprezentować swojego klienta przed sądem lub innymi organami państwowymi w sprawach dotyczących prawa rodzinnego. Może przygotować i złożyć pozew, wniosek czy odpowiedź na pismo procesowe.

Polubowne metody rozwiązywania sporów

Po trzecie, radca prawny może pomóc w rozwiązaniu konfliktów rodzinnych poprzez podjęcie próby polubownego rozwiązania sporu. Często rozwiązanie konfliktu jest możliwe jeszcze na etapie przedsądowym, zaś radca prawny dzięki swojemu doświadczeniu i wiedzy pomaga w osiągnięciu takiego porozumienia.

Uzyskaj wsparcie radcy prawnego

Umów się łatwo na pierwszą konsultację poprzez telefon (+48) 600 806 199 lub zarezerwuj termin porady online.

Prawo i sprawy rodzinne – czynności pozasądowe i sądowe 

W przypadku kwestii związanych z prawem rodzinnym i sprawami opiekuńczymi istnieją dwie główne metody rozwiązywania sporów i konfliktów w tym zakresie: czynności podejmowane bez udziału sądu tzw. czynności pozasądowe oraz czynności sądowe z udziałem organów sądowych. 

Czynności pozasądowe to takie działania, które mają na celu rozwiązanie problemu bez angażowania w nie organów sądowych, czyli w sposób polubowny. Do czynności pozasądowych zaliczamy mediację czy negocjacje.

Jeśli jednak czynności pozasądowe nie przyniosą oczekiwanych rezultatów, a konflikt narasta, wówczas stronie pozostaje droga sądowa. W przypadku spraw rodzinnych najczęściej zakładane sprawy to takie, które regulują kwestie związane z rozwodem, separacją, alimentami czy opieką nad dziećmi.

W obu przypadkach, zarówno w postępowaniach pozasądowych jak i sądowych, warto zasięgnąć porady radcy prawnego specjalizującego się w prawie rodzinnym. Radca prawny  jest w stanie skutecznie pomóc swojemu klientowi w załatwieniu spraw rodzinnych i ochronić jego interesy.

Czynności pozasądowe i czynności sądowe: dwie główne metody rozwiązywania sporów i konfliktów związanych ze sprawami rodzinnym i opiekuńczymi.

Mediacje rodzinne: co to jest i jak mogą pomóc w rozwiązaniu sporów w sprawach rodzinnych?

Mediacje rodzinne są procesem alternatywnego rozwiązywania sporów, który polega na tym, że strony konfliktu spotykają się z niezależnym mediatorem, aby osiągnąć porozumienie i znaleźć wspólne rozwiązanie. Mediator to neutralna osoba, która pomaga stronom komunikować się ze sobą, wyrazić swoje potrzeby i interesy oraz szukać rozwiązań, które będą satysfakcjonujące dla obu stron.

Głównym celem mediacji rodzinnych jest znalezienie porozumienia i zadowalającego rozwiązania dla wszystkich zaangażowanych stron.  Mogą one być stosowane w różnych sytuacjach konfliktowych obejmujących między innymi takie kwestie jak rozwody, separacje, konflikty władzy rodzicielskiej czy też spory dotyczące kontaktów z dziećmi. 

Mediacje pozwalają na bardziej efektywną komunikację między stronami, co często prowadzi do poprawy relacji. Mediacje są również bardziej elastycznym rozwiązaniem, które może dostosować się do indywidualnych potrzeb i sytuacji rodzinnych.

Potrzebujesz dobrego prawnika?

Ewelina Marczyk Radca Prawny Wrocław
Ewelina Marczyk
radca prawny

Umów się na konsultację online

Dzięki konsultacjom prawnym online pomagam Klientom w całej Polsce.