Rozprawa rozwodowa – jakich pytań się spodziewać?

30 maj 23 | publikacje

Jednym z najczęstszych pytań zadawanych przez moich Klientów, którzy przygotowują się do rozprawy rozwodowej, jest pytanie o to, o co może zapytać sąd podczas przesłuchania strony na rozprawie rozwodowej. W szczególności Klienci obawiają się pytań dotyczących spraw intymnych oraz sfery uczuciowej. Oczywiście wszystko zależy od tego, z jaką konkretnie sprawą rozwodową mamy do czynienia np. czy rozwodzimy się za porozumieniem stron, czy może na rozprawie rozwodowej rozstrzygać będziemy kwestię winy, albo dodatkowo sytuację opiekuńczą małoletnich dzieci stron.

Jak wygląda rozprawa rozwodowa?

Rozprawa rozwodowa zaczyna się od wywołania na salę sądowa stron postępowania. Sąd po ustaleniu kto pojawił się na rozprawie rozwodowej, odbiera od stron ich aktualne stanowisko w sprawie. Przesłuchanie stron na rozprawie rozwodowej zaczyna się od tej strony, która złożyła pozew rozwodowy. W pierwszej kolejności sąd ustala tożsamość, prosząc o okazanie stosownego dokumentu. Z tego też względu należy pamiętać, aby zabrać ze sobą dokument tożsamości np. dowód osobisty.

Na początku rozprawy rozwodowej sąd zadaje ogólne pytania dotyczące wieku, zamieszkania czy wykształcenia. Następnie sąd przystępuje do przesłuchania strony. Przesłuchanie odbywa się bez odbierania przyrzeczenia, sąd poucza jednak wcześniej stronę o obowiązku mówienia prawdy. Kolejnym punktem przesłuchania jest już zadawanie przez sąd pytań dotyczących kwestii ściśle rozwodowych. Po zakończeniu przesłuchania przez sąd, pytania mogą zadawać same strony postępowania lub też ich pełnomocnicy, jeżeli są ustanowieni w sprawie rozwodowej. Z tych też względów ważne jest, aby nie tylko właściwie odpowiadać na pytania, jakie są zadawane na rozprawie rozwodowej, ale także uważnie słuchać odpowiedzi drugiej strony w toczącej się sprawie o rozwód.

Informacje o sprawach rozwodowych znajdują się w kodeksie postępowania cywilnego w rozdziale 2. Sprawy o rozwód i separację: https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/kodeks-postepowania-cywilnego-16786199/cz-1-ks-1-tyt-7-dz-1-roz-2

 

10 pytań które zada sąd podczas rozprawy rozwodowej

  • Kiedy został zawarty związek małżeński?
  • Czy jest to pierwszy związek małżeński stron?
  • Czy wcześniej pomiędzy stronami toczyła się już sprawa o rozwód czy separację?
  • Czy pomiędzy stronami została zawarta jakakolwiek umowa majątkowa małżeńska?
  • Czy małżonkowie posiadają wspólne małoletnie dzieci?
  • Jak układało się pożycie małżeńskie stron po ślubie?
  • Kiedy i z jakich przyczyn zdaniem strony przestało się układać w małżeństwie stron?
  • Kiedy miało miejsce ostatnie pożycie małżeńskie stron?
  • Czy strony mieszkają jeszcze razem, a jeżeli nie to kiedy małżonek wyprowadził się ze wspólnego mieszkania?
  • Czy strona kocha jeszcze małżonka i widzi szansę na pojednanie?

Jakich innych pytań można się spodziewać na rozprawie rozwodowej?

Sprawy rozwodowe potrafią być złożone, dlatego powyższa lista nie wyczerpuje oczywiście wszystkich pytań, jakich można się spodziewać na rozprawie rozwodowej. Jeżeli strony żądają orzeczenia rozwodu bez orzekania o winie i nie mają wspólnych małoletnich dzieci, pytań jakie padają na rozprawie rozwodowej będzie zdecydowanie mniej. W zależności od tego czy np. strony żądają orzeczenia winy w rozkładzie pożycia, czy mają wspólne małoletnie dzieci albo w dalszym ciągu mieszkają ze sobą, zmieniać się będzie lista pytań, jakie mogą być zadane na rozprawie rozwodowej.

Przykładowo, gdy któraś ze stron żądać będzie ustalenia winy w rozkładzie pożycia – pytania zadawane na rozprawie rozwodowej będą bardziej szczegółowe, w szczególności w zakresie tego jak dokładnie układało się wspólne pożycie stron oraz czy doszło do zdrady małżeńskiej. Jeżeli dodatkowo strona żądać będzie ustalenia w postępowaniu rozwodowym alimentów na swoją rzecz, pojawią się na pewno pytania dotyczące sytuacji majątkowej każdej ze stron postępowania rozwodowego i ich możliwości zarobkowych. W sytuacji natomiast, gdy strony postępowania rozwodowego mają małoletnie dzieci, rozprawa rozwodowa zmierzać będzie do ustalenia ich sytuacji opiekuńczej po rozwodzie, dlatego zadawane pytania dotyczyć będą tej sfery.

Gdy okaże się, że strony w dalszym ciągu po orzeczeniu rozwodu będą zamieszkiwać ze sobą, sąd na rozprawie rozwodowej ustalać będzie sposób korzystania z nieruchomości wspólnej.

Jak odpowiadać na pytania na rozprawie rozwodowej?

Nie ma zamkniętego katalogu pytań, które mogą pojawić się na rozprawie rozwodowej. Wszystko zależy od okoliczności danej sprawy. Rozprawa rozwodowa ma charakter dynamiczny. Pewnych pytań można się na pewno spodziewać, dlatego warto być na nie przygotowanym.

Najważniejsze jest jednak, aby na rozprawie rozwodowej odpowiadać na wszystkie pytania w sposób konkretny i rzeczowy, potwierdzając swoimi odpowiedziami stanowisko, jakie prezentujemy w procesie o rozwód. Udzielane przez nas odpowiedzi muszą dowodzić tego, czego żądamy i razem ze zgłoszonymi przez nas pozostałymi dowodami tworzyć kompletną i spójną całość.

Rozprawa rozwodowa online – pytania

Rozprawa rozwodowa przeprowadzona online różni się od rozprawy tradycyjnej jedynie formą jej przeprowadzenia. Strony nie są obecne osobiście na rozprawie rozwodowej, ale uczestniczą w niej wirtualnie, poprzez internetowe środki komunikacji. Rozprawa rozwodowa online daje na pewno możliwość sprawniejszego uzyskania rozwodu dla tych osób, które mogą mieć problem z osobistym stawiennictwem na rozprawie rozwodowej np. z powodu przebywania za granicą.

Rozprawa rozwodowa online nie trwa ani dłużej, ani krócej. Strony na rozprawie rozwodowej przesłuchiwane są w takiej samej kolejności i w te sam sposób jak wskazano wyżej. Po pytaniach zadanych przez sąd, pytania mogą zadawać strony uczestniczące w rozprawie rozwodowej oraz ich pełnomocnicy. Pytania, jakie mogą paść na rozprawie rozwodowej są dokładnie takie same, jakie na rozprawie toczącej się w sposób tradycyjny.

Aby dowiedzieć się więcej o wsparciu radcy prawnego w zakresie: sprawy rodzinne Wrocław, odwiedź tę stronę.

Wszelkie materiały zamieszczone na niniejszej stronie internetowej służą wyłącznie celom informacyjnym, nie są poradą prawną udzieloną przez radcę prawnego ani nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań podjętych w oparciu o zamieszczone na stronie informacje.

Inne publikacje