Zachowek – Kto ma prawo do zachowku?

Zachowek – Kto ma prawo do zachowku?

Systemy prawne obowiązujące w innych państwach przewidują różnego rodzaju rozwiązania w zakresie zabezpieczenia interesów członków najbliższej rodziny spadkodawcy, w przypadku gdy okaże się że ten jeszcze za życia dokonał rozporządzeń swoim majątkiem na wypadek...
Rozprawa rozwodowa – jakich pytań się spodziewać?

Rozprawa rozwodowa – jakich pytań się spodziewać?

Jednym z najczęstszych pytań zadawanych przez moich Klientów, którzy przygotowują się do rozprawy rozwodowej, jest pytanie o to, o co może zapytać sąd podczas przesłuchania strony na rozprawie rozwodowej. W szczególności Klienci obawiają się pytań dotyczących spraw...
Przedawnienie szkód z polisy OC

Przedawnienie szkód z polisy OC

Ogólną zasadę w zakresie przedawnienia roszczeń ze szkód komunikacyjnych wyraża nam art. 819 k.c., który stanowi, iż roszczenia z umowy ubezpieczenia przedawniają się z upływem lat trzech. Istnieją co prawda pewne wyjątki od tej zasady np. związane z sytuacją gdy...