Wysłuchanie małoletniego w sprawie rozwodowej

Wysłuchanie małoletniego w sprawie rozwodowej

Wysłuchanie małoletniego jest czynnością, której celem jest ustalenie stanowiska dziecka w sprawie sądowej, która go dotyczy. Instytucja wysłuchania ma przede wszystkim służyć ochronie małoletniego w toczącym się postępowaniu sądowym. Obowiązek wysłuchania dziecka...
Zachowek – Kto ma prawo do zachowku?

Zachowek – Kto ma prawo do zachowku?

Systemy prawne obowiązujące w innych państwach przewidują różnego rodzaju rozwiązania w zakresie zabezpieczenia interesów członków najbliższej rodziny spadkodawcy, w przypadku gdy okaże się że ten jeszcze za życia dokonał rozporządzeń swoim majątkiem na wypadek...
Rozprawa rozwodowa – jakich pytań się spodziewać?

Rozprawa rozwodowa – jakich pytań się spodziewać?

Jednym z najczęstszych pytań zadawanych przez moich Klientów, którzy przygotowują się do rozprawy rozwodowej, jest pytanie o to, o co może zapytać sąd podczas przesłuchania strony na rozprawie rozwodowej. W szczególności Klienci obawiają się pytań dotyczących spraw...