Rozdzielność majątkowa a kwestia dziedziczenia po zmarłym małżonku

27 cze 22 | publikacje

Coraz powszechniejsze staje się obecnie ustanawianie, w drodze umowy pomiędzy małżonkami, ustroju rozdzielności majątkowej. Jeszcze parę lat temu rzadko zdarzało się, aby małżonkowie decydowali się na podpisanie pomiędzy sobą majątkowej umowy małżeńskiej. Obecnie instytucja ta jest dobrze znana i wykorzystywana. Przyczyny ustanowienia rozdzielności majątkowej są bardzo różne na przykład od chęci ochrony przed potencjalnymi długami do chęci zachowania niezależności finansowej przez cały czas trwania związku małżeńskiego.

Dla przypomnienia – w związku z ustanowieniem rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami przestaje istnieć majątek wspólny. Każdy z małżonków ma do dyspozycji jedynie swój majątek osobisty, który gromadzi samodzielnie i zarządza nim niezależnie od drugiego małżonka.

Czy ustanowienie rozdzielności majątkowej wyklucza dziedziczenie ustawowe po małżonku? Odpowiedź na to pytanie jest negatywna – ustanowienie rozdzielności majątkowej nie wpływa na zasady dziedziczenia ustawowego po zmarłym małżonku. W przypadku, jeżeli zmarły małżonek nie pozostawił po sobie testamentu, drugi małżonek ma prawo do dziedziczenia w drodze ustawy majątku po zmarłym małżonku. W skład masy spadkowej wchodzić wtedy będzie cały majątek osobisty zmarłego małżonka, który zgromadził on w czasie trwania małżeństwa.

Wszelkie materiały zamieszczone na niniejszej stronie internetowej służą wyłącznie celom informacyjnym, nie są poradą prawną udzieloną przez radcę prawnego ani nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań podjętych w oparciu o zamieszczone na stronie informacje.

Inne publikacje