RODO

Porada prawna online jest już dostępna w tej Kancelarii!
Chcesz pełnego wsparcia, szerokiego wachlarza możliwości
i komfortu załatwienia wszystkiego bez wychodzenia z domu?

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych z formularza

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w formularzu jest Kancelaria Radcy Prawnego Ewelina Marczyk z siedzibą we Wrocławiu, email:  kontakt@ewelinamarczyk.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (art. 6 ust. 1 lit. a, b, f) w celu odpowiedzi na zgłoszenie zawarte w formularzu oraz w celu kontynuowania korespondencji.
 3. Dane osobowe mogą zostać przekazywane podmiotom za pomocą którym Kancelaria realizuje swoje cele, w tym podmiotom utrzymującym infrastrukturę IT.
 4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza obszar Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego).
 5. Dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przedstawione zapytanie, a po tym czasie przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń lub okres wymagany przepisami prawa np. podatkowymi.
 7. Osobie dokonującej zgłoszenia przez formularz przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i żądania ich sprostowania, a w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa także prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania usunięcia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Osobie dokonującej zgłoszenia przez formularz przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Oświadczenie o cofnięciu zgody może być wysłane emailem na adres: kontakt@ewelinamarczyk.pl
 9. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie i ewentualnie dalszego kontaktu w formie korespondencji elektronicznej lub w drodze telefonicznej. Brak podania danych skutkować będzie niemożnością udzielenia odpowiedzi.

porada prawna online

Chcesz skorzystać z usług Radcy Prawnego, nie wychodząc z domu? Jak to zrobić?

 1. Za pośrednictwem formularza prześlij wiadomość z opisem problemu prawnego.
 2. W odpowiedzi odbierz maila zwrotnego potwierdzającego przyjęcie zapytania wraz z wyceną usługi i propozycją terminu jej realizacji (ewentualnie w razie potrzeby z dodatkowymi pytaniami dotyczącymi przedstawionego stanu).
 3. Zaakceptuj przesłane warunki porady online, dokonaj wpłaty ustalonego honorarium i uzyskaj odpowiedź na przedstawione zapytanie.